Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. május 18. | Ma Erik és Alexandra napja van.

Iskola-egészségügy

Iskolaorvos: Dr. Major Csilla  

Központi Ifjúságorvosi Rendelő: 6400 Kiskunhalas, Hajnal utca 5.

Telefonszám: +36 (77) 420-501

Ifjúsági védőnő: Börcsökné Ábrahám-Furus Edit

Telefonszám: 30/4755502

e-mail: halasiskolaeu@gmail.com

Védőnő megtalálható az iskolában kedd, szerda, csütörtök 8-12 óráig a 312 szobában.

Védőnői fogadóóra: kedd, csütörtök 8-9 óráig


Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményben az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 51/1997. (XII.18.) NM rendelet, valamint a 26/1997 (X.3.) NM rendelet alapján végezzük. Az iskola-egészségügyi munkánk legfőbb célja a megelőzés.

Feladataink:

 • Tanév elején éves munkaterv készítése a tanévben tervezett feladatainkról, év végén beszámoló készítése a végzett feladatainkról.
 • A tanulók egészségi állapotának nyomon követése, a rendeletek által előírt kötelező szűrővizsgálatok elvégzése.
 • A szűrővizsgálatokon testi-lelki elváltozások kiszűrése, szükség szerinti kivizsgálásra utalás, az előírt kezelés nyomon követese a későbbi egészségkárosodás elkerülése céljából.
 • A tanév elején a testnevelési és a gyógytestnevelési csoportbeosztás elkészítése a tanulók egészségi állapotának megfelelően. Tanév közben fellépő betegségeket követően szükség esetén más testnevelési kategóriába való átsorolás.
 • Krónikus betegek gondozása. 
 • Az egészség megőrzésére, egészséges életmódra, családi életre nevelés egészségnapok és osztályfőnöki órák keretében.
 • Közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása: az iskola helyiségeinek, az étkezés, az iskolai büfé és a tanulók higiénés ellenőrzése.
 • Védőoltások megszervezése és lebonyolítása.
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése, éves jelentés készítése az iskola-egészségügyi munkáról.
 • Együttműködés az iskola igazgatójával, pedagógusaival, pszichológusával, gyógytestnevelőjével és szociális munkásával.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel.