Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. május 18. | Ma Erik és Alexandra napja van.

Beiskolázás

Hatos_végső.pdf
Négyévfolyamos képzés.pdf


Az ideiglenes felvételi listák az alábbi PDF fájlokban tekinthetők meg.


Hatos_ideiglenes.pdf
Négyes_ideiglenes.pdf

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a jelentkezési lapokat. A lap elérhető az alábbi felületen:

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Egyeni

A felvételi lapok a következők:

·       jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.

·       tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A lapok az adatok kitöltése és véglegesítése után PDF formátumban letölthetők.

A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat be kell küldeni a nyomtatványon szereplő címre. (Oktatási Hivatal Győr, illetve a választott intézmény részére) 

A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 

2021. február 19. éjfél.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete_a_2020_2021_tanevben_zajlo_kozepfoku_felveteli_eljaras_soran


Kedves Érdeklődő Diák!

Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz. Még nem sokat tapasztaltál abból a világból, amelybe néhány év múlva be kell illeszkedned. Nem mindegy, hogy milyen jellegű munkát végzel, milyen körülmények között és milyen anyagi hátteret tudsz teremteni magad és leendő családod számára.

Azt kívánom, hogy jó döntést hozz! Azoknak, akik könnyen tanulnak, a céljaikat magas mércén mérik, nyelveket szeretnének beszélni és később diplomásként élni az életüket, középiskolai tanulmányaikhoz ajánlom a Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumot.

Iskolánk nagy tapasztalattal rendelkezik a kétszintű érettségi vizsgákra és a nyelvvizsgákra történő felkészítésben. Sok évre visszamenő, 90% feletti továbbtanulási mutatóval rendelkezünk. Végzős tanulóink átlagban másfél nyelvvizsgát visznek magukkal.

Gimnáziumunk dinamikusan megújuló, a kor követelményeit messzemenően kielégítő, lehetőségeket biztosító intézmény. Esélyt ad a jövőhöz.

Csorba Imre igazgató

 

Új képzési szerkezet

Mind a hatévfolyamos, mind a négyévfolyamos képzésen első nyelvként vagy az angol, vagy a német nyelv választható – a 7. és 8. évfolyamon heti négy órában, a 9. évfolyamtól heti hat órában -, amely a 9. évfolyamtól tetszés szerint párosítható a heti három órás, ugyancsak kötelező vagy angol, vagy német, vagy francia, vagy latin, vagy olasz, vagy orosz nyelvvel.. Az új képzési szerkezet sajátossága, hogy a 9. évfolyamtól a négy- és a hatévfolyamos oktatásban az emelt szintű nyelvi képzés tantárgyi orientációval egészül ki. Ehhez évfolyamszinten választható a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a biológia, a kémia, és a fizika tantárgyak közül kettő, vagy az informatika. A választott tantárgyakat tanulóink kéthetes bontásban, heti két-két órában tanulják. Az informatikát heti két órában.

 

Miért ajánljuk a Bibót?

  • Az általunk kínált orientációs, majd azt követő fakultációs rendszerben érdeklődésednek megfelelően tudsz tantárgyat választani, később akár módosítani.
  • Felsőoktatási képzésre készít fel.
  • Helyben tudsz nyelvvizsgát szerezni, két akkreditált nyelvvizsga központ is elérhető gimnáziumunkban.
  • Helyben tudsz emelt szintű érettségit tenni, iskolánk egyike a Bács-Kiskun megyében működő három központnak.
  • Inspiráló környezetben, magasan képzett tanároktól, tehetséges diákok között tanulhatsz.

 

Pontszámítás

Hatévfolyamos képzés

OM-azonosító: 027951-6000

Száz pont hozható az ötödik évfolyam év végi és a hatodik évfolyam félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatok összegének megkétszerezésével..

A felvételi sorrend a tanulmányi eredménnyel megszerezhető száz pont alapján alakul ki.

Négyévfolyamos képzés

OM-azonosító: 027951 – 4000

 Kilencven pont hozható a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz osztályzataiból számított tanulmányi eredménnyel.

Húsz pont szerezhető a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi - iskolai órakeretben tanult - vagy angol vagy német nyelvi, valamint - a tanuló számára kedvezőbb - vagy magyar vagy matematika osztályzatok összegével.

A felvételi sorrend a tanulmányi eredménnyel megszerezhető száztíz pont alapján alakul ki.

Egységes központi írásbelit nem tartunk.

 

Felvételi naptár

 

2020. október-november

Felvételi tájékoztatók általános iskolákban,

óralátogatások egyeztetett időpontban

Nyílt napunk a vírusveszély miatt egyelőre elmarad. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkon (http://www.bibo-halas.sulinet.hu/beiskolazas) a beiskolázással kapcsolatos információkat.

 

2021. február 19-ig

Jelentkezési és adatlapok beküldése

 

2021. március 16-ig

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2021. március 22-23.

A tanulói adatlapok módosíthatók az általános iskolában

 

2021. április 23-ig

A végleges felvételi jegyzéket megtekinthetik a szülők és diákok

 

2021. április 30-ig

Értesítés a felvételi eredményéről


2021. május 27. 17:00

Tanár-szülő-diák ismerkedés

 

2021. június 1-ig

Jogorvoslat lezárásának határideje

 

2021. június 22. 8 órától

Beiratkozás

 

A tervezettől a járványügyi intézkedések miatt eltérhet a program, ezért előzetesen érdemes tájékozódni iskolánk honlapján és egyéb elérhetőségeinken.

 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.

Telefon: +36/77 422760. E-mail: bibo.halas@gmail.com

Honlap: bibo-halas.sulinet.hu

A felvételi erjárással kapcsolatban Csorba Imre igazgató és Rapcsák Csaba igazgatóhelyettes tud felvilágosítást adni.

Egyéb információk az Oktatási Hivatal oktatas.hu honlapján.


És hogy mi zajlik a falak mögött...
Nyílt napunkat a járványhelyzet miatt más formában tartjuk meg.
Hamarosan új tartalmakkal jelentkezünk. Kövess minket, lásd, milyen is igazán Bibósnak lenni.
Segítünk dönteni, hol is folytassátok életetek következő négy vagy hat évét!

Kövessetek minket itt, Facebookon ÉS az Instagramon is!


A 2021-2022-es tanévre jelentkezők listája 2021. március 22-től érhető el.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel Rapcsák Csaba intézményvezető-helyetteshez lehet fodulni. (+36-77-422-760)

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A lap jelenleg még nem elérhető, várhatóan 2021. januárjában nyílik meg a lehetőség. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről az „Egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során" című cikkben tájékozódhatnak majd 2021 januárjában. A felvételi lapok a következők:

·       jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.

·       tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2021. február 19. éjfél.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf

Beiskolázási tájékoztató 21-22.pdf

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium azzal a céllal jött létre, hogy felkészítse a jelentkezőket a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésre és a középiskolában megszerzett tudás elősegítse a bentmaradást is.

Ma ugyanez a célunk, miközben alkalmazkodunk a megváltozott törvényi környezethez. Helyi tantervünk a 2020-as kerettantervre épül.

A Bibó nyelvtanárai továbbra is megtesznek mindent azért, hogy a gimnáziumban eltöltött tanulói évek során a lehető legtöbb nyelvvizsga szülessen. A környékben egyedülálló eredmény született az elmúlt tanévben is. A 129 végzett tanuló 179 nyelvvizsgával indult neki a továbbtanulásnak.

A nyelvi eredményeket „nagy nyelvből” eddig – alapvetően - a heti 5 nyelvóra szolgálta. Angol vagy német nyelv esetén, ha valaki megszerezte a nyelvvizsgát, vagy előrehozott érettségit tett, az megkapta azt a lehetőséget, hogy az addigi heti 3 tanóra helyett heti 5 tanórában folytassa korábbi „kis nyelvi” tanulmányait. A 2021-22-es tanévtől kezdve az emelt szintű nyelvi képzés keretében a 9. és 10. évfolyamon mindenkinek heti 6 óra áll rendelkezésére az angol vagy a német nyelv tanulásához. A képzéstől még több nyelvvizsgát várunk.

A bibós tanulók a nyelveket 9.-től tudásszintek szerinti csoportokban tanulják.

A hagyományok szerint iskolánkban sok tanuló választja valamilyen tantárgyból az emelt szintű érettségit. A 2020-ban érettségizett tanulóink közül 120-an 157 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. Az idei tanévtől csak az lehet a célunk, hogy minden tanuló legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit tegyen.

A 2021-2022-es tanévben a következő tagozatokat indítjuk:

  • hat évfolyamos képzés

Erre a jól bevált képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik a 7. évfolyamtól gimnáziumi keretek között szeretnék tanulmányaikat folytatni. Előnye, hogy a tehetséges diákok homogén, inspiráló környezetben alapozzák meg későbbi tudásukat. Továbbá a magyart, a matematikát és a nyelveket (angol, vagy német, valamint latin) két éven keresztül csoportbontásban tanulhatják a tanulók. A latin nyelv az egyetemes emberi kultúra tanulmányozásával széleskörűen alapozza meg a későbbi tananyag elsajátítását. A 9. évfolyamtól számukra is nyitott az emelt szintű nyelvi képzés az összes orientációs tantárggyal.

  • emelt szintű nyelvi képzés tantárgyi orientációkkal
Ehhez évfolyamszinten választható a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a biológia, a kémia, és a fizika tantárgyak közül kettő, vagy az informatika. A választott tantárgyakat tanulóink kéthetes bontásban, heti két-két órában tanulják. Az informatikát heti két órában.


A tanárgyi orintációk nem jelentenek „beskatulyázást”. A 10. évfolyamon különbözeti vizsgával lehetőség van más párosításban az orintációs órák választására. Sőt, a korábbi választás sem a fakultációra, sem az érettségire jelentkezést nem befolyásolja. De ha valaki a későbbi továbbtanulása szempontjából már a 9. évfolyamon „jól választ”, akkor 4 éven keresztül tud célirányosan készülni a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésre.
A tantárgyi fakultációk keretei között 11-12. évfolyamon heti 3 tanórában készítjük fel tanulóinkat a közép- és emelt szintű érettségikre.

A tagozatkódokról, a felvételi eljárás teendőinek legfontosabb időpontjairól a mellékelt „beiskolázási tájékoztató” ad útmutatást.

Hol vagyok? Beiskolázás